Kontakt 

0eQAAj7l9B9Ya-T67Pg5ysNU8E8OHJNIrKb-J3ja77o


S T E N  B Ä C K E R

Förhållnings- & Arbetssätt

I en tid av ständiga och allt snabbare förändringar ställs stora krav på både ledare och medarbetare. Att stanna upp, tänka efter och skapa perspektiv på händelser i omvärld och organisation är nödvändigt för att vi skall kunna fatta kloka och långsiktigt hållbara beslut vilka skapar förutsättningar för handlingskraft.

Jag arbetar utifrån ett utvecklings- och förändrings perspektiv som alltid har fäste i uppdragsgivarens villkor och förutsättningar. Jag ger ett professionellt stöd i utvecklingsarbetet genom att katalysera nya lösningar och förhållningssätt i ledningsarbetet. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för samtal som synliggör det längre perspektivet och vågar beakta alternativa synsätt och tankemönster. En nödvändighet för varje grupp eller individ som är utsatt för kontinuerliga förändringar, ökad arbetsbelastning och höga krav på effektivt resursutnyttjande.

 Jag har arbetat som konsult i 30 år har skaffat mig en stor erfarenhet från såväl politiskt styrda organisationer som det privata näringslivet, nationellt och internationellt. Det tillsammans med en såväl djup som bred kompetens, erfarenhet och förståelse för de utmaningar och den vardag som chefer och medarbetare i organisationen möter ger en stark plattform för att stödja och utveckla organisationens  ledningsarbete.

© Outsight 2015