Ledningsgrupper 

Ledningsgruppen skall tjäna som organisationens energicentrum. 

Ledningsgruppen bör stå för samma grunduppfattning, ha samma uppfattning om mål och medel, komplettera varandras kompetens och känna ett djupt engagemang för verksamheten. 

En ledningsgrupp utan samma grundvärderingar har svårt att fungera, oavsett hur kompetent, målinriktad eller energirik den är. Det är viktigt att i en dialog skapa en gemensam syn på ledarskap, förändring, mänskliga värden och roller och hur villkoren är för prestation i organisationen.

Det övergripande arbetsmålet med Ledningsgruppsutvecklingsprogrammet är att forma, utveckla och stärka ledningsgruppen som ett gemensamt energicentrum genom att;

  • Gemensamt i Ledningsgruppen beskriva och lägga fast dess mission - syfte, uppgift och roll.
  • Gemensamt definiera och beskriva Ledningsgruppens spelregler samt identifiera områden där ledningsgruppsarbetet behöver utvecklas och eller förändras.
  • Gemensamt beskriva och tydliggöra ledningsformer och styrprinciper för att därmed stärka det strategiska ledarskapet.


© Outsight 2015