Personligt Ledarstöd 

Varje individs utvecklingsbehov är unikt. 

Mänsklig mognad, tillväxt och utveckling sker stegvis. Vi ser idag, i det allt snabbare arbetslivet, hur viktigt det är att samspelet mellan individens behov och förväntan stämmer med verksamhetens krav och förväntan på individen. Många uttrycker behovet att hitta någon form att utomstående konfidentiell samtalspartner där man kan ventilera sina funderingar, tankar och idéer. Någon att tala med som inte är involverad i systemet. En samtalspartner som förstår företags-, organisations- och ledarperspektivet och kan sätta sig in i ledarens situation och funderingar kan kännas som en befrielse och bli ett stort stöd.

Personligt Ledarstöd är en metod för ledarutveckling som är helt kopplad till de uppgifter olika chefer skall utföra på sina respektive nivåer i organisationen och som anpassas till varje chefs utvecklingsbehov.

Arbetssättet vid Personligt Ledarstöd innebär att vi genomför en serie individuella träffar i syfte att hjälpa cheferna att utveckla både sitt ansvarsområde och sitt eget ledarskap med utgångspunkt från verksamhetens mål.

Det Personliga Ledarstödet tar sin utgångspunkt i varje individs egen situation och utvecklingsbehov och syftar till;

  • Att ge stöd för att finna och utveckla sig själva i sin ledarroll
  • Att ge perspektiv på sin egen roll, omvärld och verksamhet
  • Att ge utrymme för reflektion som leder till ökad medvetenhet och därmed bättre stabilitet den egna ledarrollen
  • Att omsätta sin kunskap och vunna insikter i ett förändrat faktiskt beteende.

                    

© Outsight 2015